พบวิธีการรันคำสั่งผ่านไฟล์นามสกุล SettingContent.ms และเริ่มถูกรันใน Malicious Doc แล้ว

เมื่อประมาณเดือนก่อนทาง Matt Nelson จาก SpecterOps ซึ่งเป็น security researcher ได้พบวิธีการใช้งานไฟล์สกุล .SettingContent.ms ซึ่งเป็นไฟล์ shortcut สำหรับ Control Panel ซึ่งสามาถใช้ได้ใน Windows 10 พบว่าสามารถนำมา execute command ได้โดยใช้ feature ที่ชื่อว่า DeepLink เมื่อ user  ทำการเปิดไฟล์ดังกล่าว ไฟล์ .SettingContent.ms นั้นเป็นไฟล์ xml ก็จะกลายเป็นการรันคำสั่งใดๆ จากการเปิดเผยของทาง…
View Post