พบช่องโหว่ Remote Code Execution ใน McAfee Security Scan Plus

McAfee Security Scan Plus เป็นเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบและเช็คการ update ของ McAfee product ทั้ง Antivirus, Firewall และอื่นๆ รวมถึงการ scan หา threat ในโปรแกรมต่างๆที่ถูกเปิด แต่กลับพบว่าตัวเองดันมีช่องโหว่ซะเอง จากที่ทางทีม SecuriTeam ได้ตรวจสอบพบว่า McAfee นั้นมีการไปดึงข้อมูลพวก promotion และ UI ของ information ที่จะแสดงใน…
View Post

พบช่องโหว่จำนวนมากใน McAfee VirusScan Enterprise for Linux

McAfee VirusScan Enterprise for Linux เป็น Application ที่มีพฤติกรรมหลายอย่างที่ Vulnerability Researcher ชอบ ไม่ว่าจะเป็นการรันด้วยสิทธิ์ root, มีความดังพอตัว, เหมือนว่าจะไม่ได้มีการ update มาเป็นระยะเวลานานแล้ว พยายามบอกว่าตัวเองจะทำให้ระบบปลอดภัยมากขึ้น :X ในส่วน Application จะมี service 2 service; 1 service รันด้วย root และมีการ…
View Post