ทดสอบว่า memcached จะสร้าง traffic ได้ขนาดไหน

จากก่อนหน้านี้เราพูดถึง memcached server นั้นถูกใช้เป็นตัวที่ใช้ในการโจมตี DDoS ที่อื่น ทีนี้ก็เลยมีความสงสัยว่าจริงๆแล้วมัน response แตกต่างกันขนาดไหน แล้วทำไมมันถึง response ได้สูงขนาดนั้น ก็เลยทำ lab ขึ้นมาครับ *** หมายเหตุการกระทำนี้เพื่อการเรียนรู้เท่านั้น มิได้จงใจทำขึ้นมาเพื่อการโจมตีแต่อย่างใด การทดสอบใดๆกระทำใน private lab ปิดเท่านั้นครับ **** การโจมตี DDoS ไม่ใช่การโจมตีเพื่อทดสอบ penetration testing แต่อย่างใดครับ 1.…
View Post

พบการโจมตี DDoS โดยใช้ memcached server

หลังจากที่ Attacker ใช้งาน DNS Amplification สำหรับการโจมตี DDoS ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ล่าสุดเริ่มมีการใช้งาน Memcached server เพื่อเป็นแหล่งสำหรับการสร้าง traffic เพื่อทำการ DDoS แทนแล้ว การใช้งาน Memcached ในการโจมตีเครื่องอื่นๆนั้นได้ผลตอบรับของ traffic สูงถึง 51,200 เท่าจากขนาดการส่งข้อมูลของ Hacker Cloudflare, Arbor Network ละ…
View Post