พบช่องโหว่ Remote Code Execution ใน McAfee Security Scan Plus

McAfee Security Scan Plus เป็นเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบและเช็คการ update ของ McAfee product ทั้ง Antivirus, Firewall และอื่นๆ รวมถึงการ scan หา threat ในโปรแกรมต่างๆที่ถูกเปิด แต่กลับพบว่าตัวเองดันมีช่องโหว่ซะเอง จากที่ทางทีม SecuriTeam ได้ตรวจสอบพบว่า McAfee นั้นมีการไปดึงข้อมูลพวก promotion และ UI ของ information ที่จะแสดงใน…
View Post