เริ่มบานปลาย!! NATO ประกาศหากเกิด cyber attack ใดๆอย่าง NotPetya อีกเจอดีแน่

NATO ประกาศว่าหากมีสมาชิกใดๆกระทำการทาง cyber attack อีกในอนาคต จะใช้การตอบโต้ทางทหารเพื่อป้องกันอย่างเหมาะสม NATO ประกาศเตือนว่าหากมีสมาชิกใดๆกระทำการทาง cyber attack อีกในอนาคต จะใช้การตอบโต้ทางทหารที่ชื่อว่า Article 5 ซึ่งการประกาศดังกล่าวเกิดจากที่มีการวิเคราะห์ว่า NotPetya ซึ่งเป็น malware ที่แพร่ระบาดอย่างหนักใน Ukraine โดย NotPetya น่าจะเป็น malware ที่ถูกสร้างด้วยการสนับสนุนของรัฐบาล ผู้เชี่ยวชาญจาก NATO’s Cooperative Cyber Defense Centre…
View Post