Humble Bundle ร่วมกับ No Starch Press แจก eBook ตามเงินที่เราบริจาค

Humble Bundle เป็นเว็บไซด์ที่มักจะร่วมกับผู้ผลิตต่างๆไม่ว่าจะเป็น ผู้ผลิตทางด้านหนังสือ หรือผู้ผลิตทางด้านเกมส์ และอื่นๆ เปิดรับบริจาคเงินสนับสนุนเพื่อนำไปให้กับผู้ผลิตสื่อนั้นๆที่เข้ามาร่วมและมูลนิธีเพื่อสังคมต่างๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมทางหนึ่ง มาคราวนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่าง Humble Bundle กับ No Starch Press ผู้ผลิตหนังสือ Online ชื่อดังซึ่งงานนี้เอาหนังสือที่เกี่ยวกับภาษา Python มาบริจาคในรูปแบบของ eBook โดยจะมีขั้นของบริจาคเป็น หากบริจาคเกิน 1$ จะได้หนังสือ  Automate the Boring Stuff with Python:…
View Post