ขโมย NTLMv2 Hash ด้วย Bad PDF

ก่อนหน้านี้เคยพูดถึงข่าวที่ทาง Checkpoint พบช่องโหวที่ทำให้ Hacker สามารถขโมย NTLMv2 hash ได้หาก user เปิด malicious pdf ซึ่งก็มีคนทำตัวสร้าง pdf นั้นขึ้นมา ก็เลยเอามาเล่นดูครับ  
View Post

พบช่องโหว่ร้ายแรงใน Microsoft Office โดยใช้ subDoC feature

พบช่องโหว่ที่ใช้ในการขโมย NTLMv2 เมื่อ user มีการเปิดไฟล์ Microsoft Office ใดๆ โดยใช้ feature ของ Microsoft เองที่ชื่อว่า subDoc Microsoft Office มี feature ที่ใช้ในการ load content จาก document อื่นซึ่งเรียกว่าเป็น sub document จาก master document โดย…
View Post