เปิดเผยช่องโหว่ใน Microsoft Office ที่กระทบย้อนหลังไป 17 ปี

หลังจากที่ Microsoft ออก patch เพียงวันเดียวก็มีช่องโหว่ที่น่าสนใจถูกเปิดเผยขึ้นครับ นั่นคือช่องโหว่ CVE-2017-11882 นั่นเอง ทางบริษัท Embedi เป็นผู้ที่ค้นพบช่องโหว่ดังกล่าวใน executable modules ที่ชื่อว่า EQNEDT32.EXE (Microsoft Equation Editor) ซึ่งเอาไว้ใส่สูตรทางด้านคณิตศาสตร์ใน Document Module ดังกล่าวถูก compile ตั้งแต่ปี 11/9/2000. โดยไม่มีการใช้ option ในการ compile แต่อย่างใด ซึ่งหลังจากนั้นก็ถูกนำมาใช้กับ  Microsoft Office มาเรื่อยๆ.…
View Post