พบช่องโหว่ MiTM ใน OpenBSD

OpenBSD ซึ่งเป็น UNIX Operating System ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย พบว่ามีช่องโหว่ Man-in-The-Middle ในส่วนการจัดการ Wireless Stack เลยทีเดียว ช่องโหว่นี้ถูกค้นพบโดย Mathy Vanhoef โดยเค้าได้จำลองตัวเองเป็น Attacker ซึ่งสามารถที่จะสร้าง Access Point ปลอมขึ้นมาแล้วหลอกให้ OpenBSD Client ที่มีการใช้งานเป็นแบบ WPA1, WPA2 เชื่อมต่อไปยัง Access Point ปลอมแทนที่จะเป็น Access…
View Post