พบช่องโหว่ 4 ช่องโหว่สำคัญใน OpenVPN

OpenVPN เป็น Application ชื่อดังในเรื่องการใช้งานและจัดทำ VPN Server ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อมีคนใช้เยอะก็ยิ่งมีคนสนใจในความปลอดภัยของ OpenVPN ด้วยเช่นกัน เมื่อมีการตรวจสอบพบบว่ามีช่องโหว่สำคัญ 4 ช่องโหว่ด้วยกัน OpenVPN ได้ถูกนำไปตรวจ source code และ fuzzing (การส่งข้อมูลแปลกๆเข้าไป)ในส่วนต่างๆ พบว่ามีช่องโหว่สำคัญที่เป็นการโจมตีจากระยะไกล 4 ช่องโหว่ด้วยกัน ดังนี้ Remote server crashes/double-free/memory leaks in certificate processing…
View Post

วิธีการ setup OpenVPN ใน Ubuntu 16.04

VPN(Virtual Private Network) เป็นการขยาย network ภายในข้ามการใช้งานเครือข่ายภายนอก ให้เราสามารถส่งข้อมูลใดๆจาก public network ไปยังเครือข่ายภายในได้ โดยเครือข่าย VPN จะถูกทำเป็นท่อการเข้ารหัสระหว่างเรากับ VPN Server จากนั้นจะเป็นหน้าที่ของ VPN Server อีกทีว่าจะให้ traffic ดังกล่าวไปทางใด   โดยเราสามารถ setup VPN Server ใน Ubuntu 16.04 โดยทำดังนี้ 1. ติดตั้ง…
View Post