พบช่องโหว่ Remote Code Execution ใน Palo Alto

Palo Alto เป็น Next Generation Firewall ชื่อดัง ซึ่งถูกใช้ในองค์กรมากมาย ล่าสุดพบช่องโหว่ในหน้า web admin ของตัว Product ทำให้ Attacker ที่สามารถเข้าถึง web admin page ได้สามารถสั่งการ product ได้ Philip Pettersson กล่าวว่าช่องโหว่ Remote Code Execution (RCE) (CVE-2017-15944)…
View Post