พบช่องโหว่ในเครื่องมือสำหรับเฝ้าดูผู้ป่วยของ Philips

นักวิจัยพบช่องโหว่มากมายในเครื่องสำหรับการเฝ้าระวังผู้ป่วยใน Philips ที่เป็นรุ่น Philips IntelliVue patient monitors (MP และ MX series) และ Avalon fetal monitoring systems (FM20, FM30, FM40 และ FM50). ช่องโหว่ที่รุนแรงมากที่สุดคือช่องโหว่ที่ทำให้ Hacker สามารถเข้าถึง memory และเข้าไปแก้ไข memory ของเครื่องได้ โดยได้รับ CVSS Score…
View Post