พบช่องโหว่ใน SAP POS ทำให้ Hacker สามารถควบคุมได้ทั้ง Frontend และ Backend ของระบบ

ทีมงานของ ERPScan พบช่องโหว่ที่ใช้เพียง Raspberry Pi ต่อเข้า Network ก็สามารถยึดเครื่อง POS และเปลี่ยนข้อมูลทุกอย่างได้ทั้งส่วน Frontend และ Backend ของ SAP POS ช่องโหว่ดังกล่าวเป็นช่องโหว่ใน SAP POS Xpress Server ซึ่งถือเป็น POS ที่ใช้กันทั่วไปใน Super Market ต่างๆ ที่จำเป็นต้องทำก็คือ Hacker ต้องต่อ…
View Post