พบ Malware แพร่กระจายผ่าน file Powerpoint ไม่พึ่ง Macro

Security Researcher พบไฟล์ Powerpoint ซึ่งพยายามให้ user รัน powershell หลังจากที่เมาส์วางไว้เหนือ link ใน slide ของ Powershell โดยไม่จำเป็นต้องเปิดการใช้งาน Macro แต่อย่างใด โดยปกติ file malware ที่เป็น document ใดๆ จะมีการพยายามรันผ่าน Macro, Javascript, VBA แต่ตัวที่ Security Researcher…
View Post