รายละเอียดและลักษณะการทำงานของ process ทั่วไปใน Windows

Windows จะมี process พื้นฐานอยู่หลายตัวด้วยกัน วันนี้เราจะมาดูว่า Process ที่ว่ามีอะไรบ้าง แล้วทำหน้าที่อะไรครับ 1. Session Manager Subsystem/SMSS.EXE SMSS เป็น component หนึ่งของ Windows NT เป็นต้นมา มีหน้าที่ในการสร้างค่า environment variable, DOS Device Mapping, สร้าง page ที่เป็น Virtual Memory, Run…
View Post