Attack & Defense กับ PSEXEC

อันนี้เป็นอีกโพสต์หนึ่งที่ผมพยายามจะนำกลับมาอ่าน เพราะ Petya เช่นกัน โดยโพสต์นี้เราจะพูดถึง psexec ซึ่งเป็นช่องทางในการแพร่กระจายอีกช่องทางหนึ่งของ Petya Ransomware Psexec เป็นเครื่องมือที่มากับ Sysinternal Suite ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือสำหรับ admin ที่  Microsoft ทำขึ้น โดยสามารถนำมาใช้สั่งการคำสั่งต่างๆผ่านระบบ network ได้ ทำให้ psexec สามารถใช้ได้ทั้งสำหรับงาน admin เองและงานของ hacker ด้วยเช่นกัน และปกติการใช้งาน psexec…
View Post