วิธีการใช้งาน Public key authentication ใน SSH

โดยปกติการ remote เข้าใช้งาน SSH(Secure Shell) จะเป็นการใช้งานแบบ username/password แต่ทีนี้หากเราต้องการใช้ key  ในการ authentication หรือยืนยันตัวตนแทน เราสามารถทำได้โดย 1. ที่เครื่องของ client สร้าง key ขึ้นมาโดยใช้คำสั่ง หลังจากนั้นจะได้ไฟล์มา 2 ไฟล์คือ 2. Copy file public key ไปยังเครื่อง…
View Post