วิธีแก้ไขปัญหา “urlopen error [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed…”

พอดีว่าผมต้องการจะติดตั้ง package ผ่าน pip แล้วประเด็นคือดันเจอปัญหาว่ามันขึ้น error เป็น ซึ่งก็เลยลอง Google หาวิธีแก้ดูพบว่ามันเป็นเรื่องของที่ pip version ปัจจุบันจะไม่เข้าเว็บไซด์ที่เป็น TLSv1 ซึ่งส่งผลกระทบกับคนทั่วโลกเลย แล้วหลังจากหามานานก็พบวิธีแก้ไขดังนี้ครับ Upgrade pip การ upgrade pip ให้ใช้คำสั่งเป็น ติดตั้ง Certificate จากนั้นลองติดตั้ง package ผ่าน…
View Post

เรียนรู้ Python Deserialization

ก่อนหน้านี้เราพูดถึง Java และ Php Serialization มาแล้ว คราวนี้มาพูดถึง Python Serialization กันบ้าง *** หากใครงสัยว่า serialization เป็นยังไง กลับไปอ่านที่ Php serializaion แทนละกันครับ มาดูพฤติกรรมปกติกันก่อน ในที่นี้เราจะใช้ pickle ในการทำ serialization object กัน ตัว app จะทำการสร้าง serialization จาก my_data…
View Post

วิธีแก้ไขปัญหา “ImportError: DLL load failed: The specified module could not be found.”

ในขณะที่กำลังพยายามทำ lab Python ใน Windows ก็พบปัญหารัน Python ไม่ได้ โดยขึ้นว่า “ImportError: DLL load failed: The specified module could not be found.” แต่มันดันไม่บอกนี่ดิว่าขาด dll ตัวไหน ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือการหาก่อนว่า DLL file ที่มันบอกมันหาไม่พบเนี่ยคือ DLL File ตัวไหน…
View Post

พบช่องโหว่ Protocol Injection ใน Java/Python FTP

โดยปกติการรับส่งข้อมูลใน FTP Protocol จะใช้ในการเชื่อมต่อเพื่อใช้งานส่งและรับไฟล์ได้ แต่เมื่อมีการแปล (Parsing) ข้อความที่ได้รับผิดพลาด ก็ทำให้การทำงานของ Server และ Client ที่เป็น Java/Python เกิดเป็นช่องโหว่ขึ้นมาได้ เริ่มแรกนาย Alexander Klink พบว่าหากมีการเชื่อมต่อ FTP (เช่น ftp://user:password@host:port/file.ext เป็นต้น) ไปยังเครื่อง Java Server ซึ่งเมื่อเห็นเป็น FTP Protocol จึงมีการใช้งาน  sun.net.ftp.impl.FtpClient เป็นตัวเริ่มจัดการ connection โดยเมื่อ…
View Post