วิธีการติดตั้ง Pywin 2.6 (32bit)

เนื่องด้วยผมติดตั้ง Pywin 2.6 (32bit) แล้วพบปัญหาว่ามันจะหาไฟล์ไม่เจอตอนท้าย เหมือนกับว่าหา DLL ไม่เจอ ทั้งๆที่ก็ติดตั้ง Python 2.6 แล้ว ทำการ set Environment ให้ค่าของ PATH เพิ่ม C:\Python26 เข้าไปก็แล้วก็ยังติดตั้งแล้ว error อยู่ เลยต้องหาวิธีการติดตั้งนอกเหนือจากการติดตั้งปกติแทนครับ โดยสามารถทำได้ดังนี้ 1. แตกไฟล์ pywin32-221.win32-py2.6 ออกมา โดยใช้ 7zip หรือ winrar…
View Post