พบช่องโหว่ RCE ใน WordPress 4.6

พบข่องโหว่ร้ายแรงใน Core ของ WordPress 4.6 ทำให้สามารถถูกยึดเครื่องได้ง่ายดายโดยไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบแต่อย่างใด (Unauthentication) หากแต่เพียงเว็บไซด์ต้องสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ใช้ domain name (Virtual Host) เท่านั้น Dawid Golunski พบช่องโหว่ RCE ใน WordPress <= 4.6 โดยได้รับ CVE เป็น CVE-2016-10033 ช่องโหว่นี้เกิดจากในส่วนของการส่ง email ไปยัง user จะเป็นการดูจาก…
View Post

พบช่องโหว่ CSRF และ RCE ใน Magento

Magento ถือเป็น platform eCommerce website ตัวหนึ่งซึ่งได้รับความนิยมมาก เนื่องด้วยความสบายในการใช้งานและการจัดการ ล่าสุดได้มีการเปิดเผยพบช่องโหว่ร้ายแรงในัวนที่ 13/04/2017 ที่ผ่านมา บริษัท DefenseCode พบช่องโหว่ร้ายแรงทั้ง CSRF(Cross Site Request Forgery) ที่ทำให้เกิด RCE(Remote Code Execution) ได้ โดยเริ่มจากที่ในส่วนการ add Vimeo VDO เข้าไปใน product ที่มีอยู่แล้วหรือ product ใหม่…
View Post