พบช่องโหว่ที่ทำให้สามารถถอดรหัส email ที่เข้ารหัสด้วย OpenPGP และ S/MIME ได้

EFAIL เป็นช่องโหว่ที่ทำให้ดู plaintext จาก email ที่ถูกเข้ารหัสแบบ end-to-end ด้วย OpenPGP และ S/MIME ได้ เราทราบกันดีว่าถ้าเป็น email ปกติทั่วไป (Port 25) มันจะเป็น plaintext ทำให้เกิดการใช้ OpenPGP และ S/MIME เพื่อทำ end-to-end encryption ขึ้นมาเพื่อเข้ารหัส email ที่ส่งปกติให้ไม่ให้คนที่ดักฟังอ่าน email…
View Post