พบช่องโหว่ใน Windows โดยใช้ไฟล์ .SCF ในการขโมยข้อมูล

พบช่องโหว่จากการใช้อ้างอิงไฟล์ icon ของไฟล์ .SCF (Windows Explorer Shell Command File) ใน Windows เมื่อใช้งานร่วมกับ Google Chrome จะทำให้สามารถขโมยข้อมูลได้ .SCF File เป็นไฟล์ที่ถูกนำไปใช้งานเพื่อสั่งการทำงานของ Windows Explorer เป็นหลัก โดยมีมาตั้งแต่ Windows 98 ทีนี้การสร้างไฟล์ .SCF จะคล้ายๆกับการสร้างไฟล์ .LNK ซึ่งเป็น shortcut ให้สามารถกำหนดได้ว่าจะไปเลือก…
View Post