พบช่องโหว่ Buffer Overflow ใน Encase Forensic Imager

Encase Forensic Imager เป็นเครื่องมือสำหรับเหล่า Digital Forensic ใช้สำหรับการสร้าง Disk Image ต่างๆเพื่อทำเป็นหลักฐานทางด้านการกระทำผิดใดๆทางด้าน Computer จากนั้นจึงเอาไปเปิดใช้งานใน EnCase Forensic suite เพื่อทำการวิเคราะห์ต่อไป แต่เหล่า Digital Forensic อาจไม่สามารถวางใจ Harddisk หรือ USB ที่เป็นของกลางของผู้ต้องสงสัยใดๆได้อีกต่อไป เนื่องด้วยมีคนพบว่า Encase Forensic Imager นั้นมีช่องโหว่ Buffer Overflow ซึ่งทำให้เมื่อกระทำ Disk…
View Post