SEC กล่าวว่าอาจจะถูก Hacker ขโมยข้อมูลไปขาย

หน่วยงาน Securities and Exchange Commission (SEC) ของสหรัฐหรือท่าเทียบในไทยก็ประมาณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่าพวกเค้าอาจจะถูก Attacker ขโมยข้อมูล เพื่อนำไปใช้การขายข้อมูลภายในแบบผิดกฏหมาย SEC เคยถูกแฮ็คมาแล้วเมื่อปี 2016 โดย Attacker ใช้เครื่องมือทำการโจมตีไปยังส่วนหนึ่งของระบบการเก็บข้อมูลไฟล์ที่ชื่อว่า EDGAR ทาง SEC เองไม่เชื่อว่าเหตุดังกล่าวจะเป็นการเข้าถึงส่วนที่สำคัญมากหรือเป็นส่วนที่เก็บข้อมูลสำคัญของบุคคล และน่าจะเป็ยการเข้าถึงส่วนที่เก็บข้อมูลทั่วไปมากกว่า หลังจากพบเหตุ incident ดังกล่าวทาง IT ก็ได้ทำการ patch อย่างรวดเร็ว ผ่านไปหนึ่งปี, เหตุดังกล่าวก็กลับมาเกิดอีกครั้ง โดย…
View Post