หลอกรถไร้คนขับด้วยการปรับแต่งป้ายสัญลักษณ์การขับรถ

Security Researcher ทั้ง 8 คนได้ร่วมกันวิจัยจนพบวิธีก่ีใช้งานป้ายบอกสัญลักษณ์การขับรถให้กลายเป็นเครื่องมือการหลอกรถที่ไร้คนขับ เนื่องด้วยรถที่เป็นลักษณะไร้คนขับนั้นมีการใช้ machine-learning มาช่วยในการตัดสินใจในการควบคุมรถ ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนการแสดงผลของป้ายบอกสัญลักษณ์การขับรถก็จะกลายเป็นการหลอกรถไร้คนขับได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการหลอกให้ไปผิดทาง, การเพิ่มความเร็วของเครื่องยนต์และอื่นๆ idea นี้เกิดจากความคิดที่ว่า Attacker อาจปริ้น poster สัญลักษณ์การเดินทางที่ต้องการจะไปหลอกรถไร้คนขับแล้วไปแปะอยู่บนป้ายสัญลักษณ์ที่มีอยู่แล้วได้ หรืออีกกรณีหนึ่งตือการปริ้น sticker เล็กๆไปวางไว้ที่จุดของเครื่องหมายการเดินทางที่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดการประมวลผลผิดของรถไร้คนขับก็เป็นได้ จากการทดสอบในทฤษฏีดังกล่าวทาง security researcher ได้ลองเอาคำว่า LOVE, HATE ไปแปะไว้ที่ป้าย ตัว Machine-learning…
View Post