วิธีการ share ไฟล์ผ่าน Remote Desktop ใน Linux

เราสามารถที่จะแชร์ folder ไปยังเครื่องที่เรา Remote Desktop ได้โดยใช้ rdesktop ซึ่งขั้นตอนก็ไม่ยากอะไรครับ สามารถทำได้ดังนี้ [ฝั่ง Linux Machine] 1. สร้าง folder สำหรับ share ระหว่าง Linux กับ Windows $ mkdir /share/path 2. เชื่อมต่อไปยัง Windows ผ่านช่องทาง RDP (Remote…
View Post