ไม่ต้องถึง NSA, Shazam for Mac ดักฟังเสียงตลอดเวลา แม้จะปิดไปแล้วก็ตาม

Shazam , Application ยอดนิยมที่มีความสามารถสุดยิดอย่างการหาเพลงโดยใช้ท่อนนึงของเพลง, มีพฤติกรรมที่เปรียบเสมือนสายลับก็ว่าได้ Security Researcher ที่ชื่อว่า Patrick Wardle ค้นพบพฤติกรรมดังกล่าวคือเมื่อมีการเปิดใช้งาน Shazam บน Mac ขึ้นมา เมื่อมีการปิดใช้งานโปรแกรมไปแล้ว แต่โปรแกรม Shazam กลับยังดักฟังเสียงผ่านไมโครโฟนอยู่แทน เมื่อข่าวนี้แพร่ออกไปทาง Shazam ให้เหตุผลพฤติกรรมดังกล่าวว่า “iOS และ Mac apps ใช้ shared SDK, ซึ่งการอัดเสียงต่อที่เห็นใน Mac เราใช้มันใน…
View Post