วิธีการแก้ไข Shell Variable ใน Linux

โดยปกติ Shell ใน Linux จะมีการตั้งค่าในการแสดงผลต่างๆไว้ ทำให้เวลาเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถทราบรายละเอียดของการทำงานต่างๆ ณ​ ปัจจุบันของตัวผู้ใช้งานเองได้ โดยตัวแปรที่เก็บและกำหนดลักษณะการแสดงผลต่างๆของ Shell มีดังนี้ PS1 – เป็นตัวแปรที่เก็บค่าของ default prompt (ด้านซ้ายสุดที่จะขึ้นทุกครั้งที่อยู่ในงาน Shell) PS2 – เป็นตัวแปรที่เก็บค่าของ prompt เมื่อมีการใส่คำสั่งหลายๆบรรทัด PS3 – เป็นตัวแปรที่จะใข้งานเมื่อมีการเลือกคำสั่งตอนใช้งาน Bash Script PS4 –…
View Post