พบช่องโหว่ Bypass BitLocker ขณะ Update Windows 10

พบช่องโหว่ที่สามารถ bypass BitLocker และทำให้สามารถเข้าถึง commandline ได้ขณะทำการ update Windows โดยช่องโหว่นี้เกิดตอนที่หลังจากที่เราทำการ update Windows จำเป็นต้อง restart เครื่อง เมื่อ restart ขึ้นมาแล้ว Windows จะมีการนำ patch มา apply กับระบบ ซึ่งในขณะนั้นหากเรากดปุ่ม Shift ค้างแล้วกด F10 (SHIFT + F10)…
View Post