SMBLoris มาแล้ว!!! แนะนำปิด port 445 ด่วน Linux ได้รับผลกระทบเช่นกัน

หลังจากก่อนหน้านี้เราได้พูดเกี่ยวกับ SMBLoris ที่ถูกเปิดเผยในงาน DefCon 25 2017 ไป และทาง Microsoft ก็ไม่มีออก security patch แต่อย่างใดเพราะเห็นว่าผลกระทบมันเป็นแค่ DoS ไม่ใช่ระดับ Information Leakage แต่อย่างใด ล่าสุดมีการสร้าง domain smbloris.com เพื่อให้รายละเอียดดังกล่าวแบบเชิงลึกเพิ่มเติม ทำให้มีหลายๆคนเริ่มเขียน script การโจมตี SMBLoris ออกมาแล้วครับ ซึ่งตัวผมเองได้ลองเอามาทดสอบยิงไปที่ Windows 10 ตัวที่…
View Post