พบ 0day ใน SMBv3 ของ Windows 2012, 2016

@PythonResponder พบช่องโหว่ 0day ในการใช้งาน service SMBv3 ใน Windows 10, Windows Server 2012, 2016 ทำให้เมื่อผู้ใช้งานไปเข้าเครื่องของ Attacker ที่สร้าง File Sharing พิเศษไว้ จะทำให้เครื่องแฮงค์และกลายเป็น Blue Screen of Death ตอนนี้ยังไม่มีวิธีแก้ไขออกมาครับ ต้องรอการปล่อย patch ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์อีกทีว่าจะมี patch ช่องโหว่นี้ออกมาหรือไม่ครับ ระบบที่ได้รับผลกระทบ:…
View Post