พบ Trick การ Spoof Address Bar ใน Microsoft Edge

@magicmac2000 พบ trick ที่จะหลอก address bar ของ Microsoft เป็นเว็บไซด์อะไรก็ได้โดยใช้ BlockSite.htm ซึ่งเป็น feature SmartScreen การแสดงผลการ block phishing ต่างๆของ Microsoft Edge ได้ โดยปกติแล้วหากเราเข้าเว็บไซด์ที่เป็น Phishing หรือ Blacklist รวมถึงการ block ads หรือ iframe ในเพจใดๆโดยใช้…
View Post