พบช่องโหว่ใน iOS Camera App ทำให้สามารถ spoofing URL เมื่อทำการ scan QRCode

พบช่องโหว่ใน iOS Camera App ทำให้สามารถหลอก user ให้เข้าเว็บไซด์ที่เป็น phishing หรือ malicious website ใดๆได้ ช่องโหว่ดังกล่าวเกิดกับ iOS 11 ใน iPhone, iPad, และ iPod touch devices ใน iOS 11 ตัว Apple มีการใส่ feature ให้สามารถอ่าน QR…
View Post