วิธีแก้ไขปัญหา Cannot retrieve repository metadata (repomd.xml) for repository: base.

วันนี้ผมพยายาม set ให้ CentOS วิ่งผ่าน Squid Proxy โดย Squid Proxy ทีนี้ติดปัญหาที่ว่าพอเวลาทำการ update ด้วยคำสั่ง แล้วเจอ error ว่า “(28, ‘Operation too slow. Less than 1 bytes/sec transfered the last 30 seconds’)”…
View Post

การ block การเข้า domain ใดๆ โดยใช้ Squid

หลังจากที่เรา setup Squid ได้เรียบร้อยแล้ว หากเราต้องการแบนหรือ block ไม่ให้ user ไม่สามารถเข้าเว็บใดๆ เราสามารถทำได้โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ 1. สร้าง list ของ domain ที่ไม่อนุญาตให้เข้าใช้งานได้ก่อน 2. จากนั้นให้เข้าไปสร้าง access control list ใน /etc/squid/squid.conf โดยในที่นี้ผมจะใช้ชื่อเป็น blockeddomain 3. นำไปบังคับใช้กับ http_access (deny…
View Post

วิธีการติดตั้ง Squid ให้ทำ Intercept Proxy สำหรับ HTTP/HTTPS

Squid Proxy เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อการทำ caching file static ต่างๆ ที่ถูกใช้งานใน http ซึ่งนอกเหนือจากการ caching นั้น Squid ยังสามารถทำ ACL (Access Control List) เพื่อป้องกันการใช้งานเว็บไซด์หรือ Port ใดๆที่ไม่อยากให้ user ใช้งานได้อีกด้วย โดยวิธีการติดตั้ง Squid สามารถทำได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. Install required package…
View Post