พบช่องโหว่ Stack Clash ใน Unix System ทำให้สามารถเพิ่มสิทธิ์จาก user ธรรมดาให้กลายเป็นสิทธิ์สูงสุดได้

Qualys แสดงความสามารถอีกครั้งด้วยการเปิดเผยช่องโหว่ที่ชือว่า “Stack Clash” ทำให้ user สามารถใช้ช่องโหว่ดังกล่าวเพิ่มสิทธิ์ของตัวเองให้กลายเป็นสิทธิ์สูงสุดหรือ root ได้ Qualys พบช่องโหว่ “Stack Clash” ซึ่งทำให้ได้สิทธิ์ root ใน UNIX System ได้ ทาง Qualys พบช่องโหว่นี้ตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้ว (06/2017) และได้แจ้งให้เหล่า vendor ต่างๆไปก่อนแล้ว เพื่อให้ทาง vendor เหล่านั้นออกมา patch…
View Post