เทคนิคการแพร่ malware แบบ Steganography เริ่มมีการนำมาใช้กับ Exploit Kit ต่างๆ

ใน 2 เดือนที่ผ่านมา ESET พบว่ามี Exploit Kit ตัวใหม่ที่ชื่อว่า มีการแฝงโค้ดไว้ใน pixel ของภาพโฆษณาที่มีการซื้อเพื่อแพร่กระจาย malware ในเว็บไซด์ดังๆมากมาย ซึ่งวิธีดังกล่าวคือการทำ Steganography นั่นเอง วิธี Steganography เป็นการซ่อนคำหรือตัวอักษรไว้ในภาพ จำเป็นต้องมี Algorithm และบางครั้งจำเป็นต้องมี key ที่ใช้ในการถอดรหัสนำข้อความออกมา โดยวิธีการแพร่กระจายของ Hacker คือเอาภาพ PNG มาปรับค่าโปร่งแสงของ pixel…
View Post