พบช่องโหว่ Stored XSS ใน Yahoo! Mail คนเจอได้เงินไป 10000$

จาก Blog ของ Klikki นาย Jouko Pynnönen (JP) พบช่องโหว่ในส่วนของการแนบไฟล์ใน Yahoo! Mail ซึ่งมี feature “Share files from cloud providers” option ทำให้ User สามารถใส่ html link จาก Share drive ที่อื่นอย่าง Google Drive, Google Docs,…
View Post