พบช่องโหว่ใน Firmware ของ SuperMicro

ทีมนักวิจัยทางด้าน security ที่ชื่อว่า “Eclypsium” พบช่องโหว่ใน SuperMicro ในหลายรุ่นมากมาย ซึ่งตอนนี้ SuperMicro ได้รับแจ้งแล้วและกำลังพยายามออก patch อยู่ โดยช่องโหว่ดังกล่าวไม่ได้ทำการโจมตีเข้า SuperMicro product โดยตรง ทาง Eclypsium พบว่าใน Configuration ของ SuperMicro ไม่มีการตรวจสอบ “Descriptor Region.” ที่ดีพอ โดย “Descriptor Region” เป็น security…
View Post