วิธีการ save log แบบ rotate ใน syslog-ng

จากที่เราเคย setup syslog-ng server หรือการส่ง log จาก Linux, Windows มายัง syslog-ng server กันมาแล้ว มาคราวนี้เป็นเรื่องของการจัดเก็บ log กันบ้าง ซึ่งโดยปกติเวลาเรา save ไฟล์เรามักจะใช้ destination เป็น ทีนี้ในตัว syslog-ng นั้นมีพวก variable ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามเวลาที่รับ log, attribute ของผู้รับหรือตัวแปรอื่นๆ…
View Post