พบช่องโหว่ร้ายแรงมากมายใน tcpdump

tcpdump เป็นเครื่องมือยอดนิยมที่ใช้ในการตรวจสอบ traffic ต่างๆ ทั้งที่เข้าและออกจากเครื่อง Linux ซึ่งจากการ update ล่าสุดพบว่า tcpdump มีช่องโหว่ร้ายแรงมากมายที่เกิดเมื่ออ่าน pcap ที่ถูกสร้างมาโดยเฉพาะ หรือการสร้าง traffic ขึ้นมา โดยเฉพาะ ทำให้เกิดผลกระทบที่หลากหลาย ตั้งแต่ DoS ไปจนถึง Remote Code Execution เลยทีเดียว ล่าสุดมีการปล่อย update tcpdump ออกมาแล้วครับ โดย…
View Post