Top 10 OWASP 2017 มาแล้วครับ

หลังจากที่รอกันมานานในที่สุด OWASP Top 10 2017 ก็มาแล้วครับ มาดูกันว่ามีอะไรบ้างครับ OWASP Top 10 เป็นการจัดอันดับโดย OWASP ว่า Web Application ส่วนใหญ่เจอเรื่องอะไรมากที่สุดไล่เรียงเป็นลำดับ พร้อมกับให้รายละเอียดทั้งเรื่องความหมายของการโจมตี ตัวอย่างการโจมตี ความง่ายในการโจมตีและความรุนแรงของแต่ละการโจมตี และวิธีการป้องกันการโจมตีนั้นๆครับ A1 Injection A2 Broken Authentication A3 Sensitive Data Exposure A4 XML…
View Post