วิธีการใช้ Unicorn เพื่อให้รัน Metasploit Payload ใน Windows 10 ได้

โดยปกติแล้วหากเราสร้าง payload ด้วย msfvenom ไปเป็น exe, powershell เองก็ตามจะติด Kaspersky, Windows Defender ทีนี้ทาง Trustsec ได้สร้าง script สำหรับการสร้าง obfuscate (การปรับเปลี่ยนหรือเจือปน payload ใดๆที่ทำให้รูปลักษณ์หรือการทำงานแตกต่างจากเดิมแต่ได้รับผลเช่นเดิม) payload ขึ้นมา เพื่อให้เราสามารถสร้าง payload ไปรันใน Windows 10 ได้ นั่นคือ Unicorn…
View Post