Wikileak เปิดเผยเครื่องมือ spy ของ CIA เพิ่มเติมในชื่อว่า Vault8

ก่อนหน้านี้ทาง Wikileak เคยเปิดเผยความลับเครื่องมือต่างๆของ CIA มาแล้ว ในชื่อ Vault7 มาคราวนี้เปิดโปรเจคใหม่ในนาม Vault8 พร้อมกับเปิดเผย 1 ใน project ดังกล่าวคือการเปิดเผย source code ของเครื่องมือของ CIA ที่ชื่อว่า Hive ซึ่งเป็น C&C Framework ของ Malware ที่ CIA ใช้ จากก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนมีนาคม-เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทาง…
View Post