การใช้งาน Sysprep เพื่อทำ Windows Image ให้เหมาะสมในการใช้ในระบบ VM

โดยปกติแล้วการ cloning Windows VM ไปใช้ สิ่งที่ติดไปด้วยคือชื่อเครื่อง, รายละเอียด unique ID ของ Windows นั้นๆ และอื่นๆ มันจะติดไปด้วย ทีนี้หากเราต้องการทำเป็น General Windows Image ท่ี cloning ไปใช้ได้ทันที แบบไม่ต้องมานั่งไล่ลบหรือ setting ข้อมูลเหล่านี้ใหม่เองจะทำไง เราสามารถทำได้โดยใช้โปรแกรมที่ Windows ให้มาอยู่แล้ว นั่นคือ Sysprep นั่นเอง…
View Post