พบช่องโหว่สารพัดใน Harddisk รุ่น “MyCloud” ของ Western Digital

นักวิจัยทางด้าน security พยช่องโหว่ร้ายแรงจำนวนมากและ backdoor ใน  Digital’s My Cloud NAS devices ซึ่งทำให้ Hacker สามารถเข้าไปใช้สิทธิ์ root ได้ Western Digital’s My Cloud (WDMyCloud) เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ network storage ที่ได้รับความนิยมมากในตลาดซึ่งถูกใช้ทั้งในบ้านและบริษัท ซึ่งสามารถ sync ข้อมูลได้ทันทีและสามารถทำ automatically backup และ…
View Post

พบช่องโหว่ Bypass Login ใน Western Digital My Cloud

Western Digital My Cloud เป็น centralized personal storage ซึ่งทำให้สามารถเข้าถึงไฟล์และ backup file ต่างๆได้ง่ายขึ้น ล่าสุดมีการพบช่องโหว่ที่ทำให้สามารถ bypass การ login ให้สามารถเข้าถึงส่วน admin ได้ครับ Securify พบพฤติกรรมที่ทำให้สามารถ bypass authentication ได้ โดยทดสอบกับ Western Digital My Cloud model WDBCTL0020HWT ใน…
View Post