พบทริคที่ทำให้อาจเกิด command injection ใน cmd.exe ได้

นาย Julian Horoszkiewicz พบพฤติกรรมแปลกๆของ cmd.exe ที่มีการอ่านไฟล์ .bat ที่อาจนำไปสู่ command injection ได้ โดยนาย Julian พบว่าหากมีการเขียนในไฟล์ .bat โดยใช้เป็น ASCII Substitute Character (Code 26) ตัว cmd.exe จะมองว่าเป็น command separator (ตัวแยกคำสั่ง)ได้ (ซึ่งเปรียบเสมือน & ,…
View Post