พบ feature ที่ทำให้ DNS Admin กลายเป็นสร้าง load dll ใดๆก็ได้บน Windows Active Directory Server

Ankit Joshi ซึ่งเป็น security คนหนึ่งได้พบว่าหาก user ใดๆที่เป็น DNS Admin สามารถใช้คำสั่งเพื่อทำการ load dll ใดๆก็ได้บน Windows Active Directory Server ซึ่งเมื่อดัดแปลงการโหลดแล้วจะทำให้สามารถยึดเครื่องหรือทำสิ่งใดๆจากเครื่อง AD ได้ 1. list user ที่เป็น dns admin user 2. Login…
View Post