พบช่องโหว่ XXE Injection ใน Windows System Information และ Windows Event Viewer

พบช่องโหว่ XXE(XML External Entity) Injection (ย่อสั้นๆคือเป็นช่องโหว่ที่ทำให้ Attacker ที่สามารถอ้างอิง object อื่นได้ ทำให้ Hacker สามารถอ่านไฟล์ในเครื่องของเป้าหมายได้) ใน Windows System Information และ Windows Event Viewer โดยรุ่นที่ได้รับผลกระทบคือ Windows System Information version 6.1.7601 Windows Event Viewer…
View Post